Rules

O nás a pravidlá klanu

Sme Česko/Slovensky a international klan ktorý založili skúsený hráči closed beta hry Survarium. Snažíme sa, hrať poctivo a vážiť si proti hráčov. Klan sa skladá s dvoch ingame klanov a to : -SH- (StormHunters) a  -SH-E-  (StormHunters elite , international clan). Commander ingame klanu -SH- je Shadow Warrior CZE. Commander klanu -SH-E- je xPakrikx SVK.

We are Czech / Slovak and international clan founded by experienced players closed beta game Survarium. We are trying playing fair and  appreciate other teams and players. The clan consists of two ingame clans, namely: -SH- (StormHunters) and -SH-E- (StormHunters elite, international clan). Commander ingame clan -SH- the Shadow Warrior CZE. Commander clan SH-E is xPakrikx SVK.

-SH-E- is currently inactive

Pravidla klanu /pre prijatie do klanu -SH- (CZ/SK clan)

 • Minimálny vek 15r

 • Česka alebo Slovenska národnosť

 • Schopnosť komunikácie s členmi klanu

 • Žiadne urážky spoluhráčov alebo protihráčov (športove správanie)

 • Žiadne urážky a poškodzovanie iných klanov

 • Schopnosť teamovej spolupráce

 • Použivanie aplikácie TeamSpeak

 • Aktivita (aspoň raz týždenne)

 • Za nickom v hre použivať označenie národnosti CZE alebo SVK

 • Žiadne nepodložene obvinenia hráčov s cheatingu , či už spoluhráčov alebo protihráčov

 • Schopnosť prispôsobiť hráčsky štyl danej situácii v hre (nehrať len statickú hru)

 • Snaha byt co najlepší

 • Ochota počúvať a akceptovať informácie od commanderov

 • Registrácia na klanovom webe

Clan rules /for invite to clan -SH-E- (International clan)

 • Minimum age 18 years

 • Ability to communicate with members of the clan

 • Ability of team cooperation

 • Using application TeamSpeak

 • Activity (at least three times a week)

 • Playing top league